VFD25AMH43ANSLA

  • پشتیبانی موتورهای سنکرون با
  • کنترل حلقه باز
  • کنترل دقیق S curve
  • EPS/ARD
  • (راه اندازی کابین در مواقع اضطراری با برق UPS یا باتری)
  • پورت ارتباطی USB
  • فیلتر EMC داخلی (انتخابی) و ترمز داخلی
  • ۷ عدد ورودی دیجیتالی ( قابل توسعه تا ۱۰عدد ) و یک ورودی رله ای  ( قابل توسعه تا ۳ تا )
  • STO SIL2 یکپارچه به منظورحذف کنتاکتورها در خروجی درایو