DVP06AD-S

🔹وضعیت I/O /نوع ورودی : ورودی آنالوگ
🔸ولتاژ تغذیه: 24V DC
🔹تعداد ورودی آنالوگ: 6 ورودی
🔸تعداد خروجی آنالوگ: فاقد خروجی
🔹دقت خروجی آنالوگ : جریان 13و ولتاژ 14 بیت
🔸پورت ارتباطی : دارای پورت RS-485 و پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII
🔹نحوه اتصال به CPU : از سمت راست با آدرس دهی 7~0
🔸زمان اندازه گیری: تعداد کانال ها 3ms X
🔹مقادیر خروجی : 10V (±8000) و یا 20mA (±4000)